ESCOLA DE CINEMA. INICIACIÓN Á INTERPRETACIÓN DIANTE DA CÁMARA DESTINADO A NENAS, NENOS E ADOLESCENTES

ESCOLA DE CINEMA. INICIACIÓN Á INTERPRETACIÓN DIANTE DA CÁMARA DESTINADO A NENAS, NENOS E ADOLESCENTES

CURSO 2020/2021

ESCOLA DE CINEMA. INICIACIÓN Á INTERPRETACIÓN DIANTE DA CÁMARA

DESTINADO A NENAS, NENOS E ADOLESCENTES

luns a venres con clases de 17.00 a 19.00 e de 19.15 a 21.15 

Luns: de 11 a 13 anos

Martes: de 8 a 10 anos

Mércores: pechado

Xoves: de 14 a 16 anos

Venres: de 6 a 8 anos

Un día á semana. Grupos por idades.

Solicita información en

amvigo@actoresmadrid.com

 

Primeira clase de cinema para pequenos e adolescentes en pleno corazón de Vigo. Un centro referente nacional, especializado na formación e o casting. Atendendo á recente demanda de nenos e adolescentes que queren ser actrices e actores, AM Vigo presenta un curso regular que ofrece unha formación de calidade aos seus alumnos e aos seus pais, a tranquilidade de contar cun equipo profesional que lles guíe neste novo camiño. Axudamos a potenciar o seu talento, para aqueles que queiran acceder ao mundo profesional ou os que só queren adquirir novas aptitudes para a vida e para a súa comunicación emocional. Unha interpretación para menores enfocada como un xogo que se converte en algo que lles fai crecer persoalmente ademais de divertirlles

Docentes:

Ignacio Vilar: Director de cinema.

Ermel Morales: Investigador da palabra e a emoción.

David Alonso: Especialista de movemento.

As técnicas innovadoras dos nosos especialistas serán a base para que os participantes do curso melloren tamén en materia de memorización, lectura, escritura, oratoria e expresión corporal. Así mesmo, daranse ferramentas para manexar de maneira consciente e responsable os textos, audios e vídeos das tecnoloxías da información e a comunicación e das súas redes sociais.

 

CURSO 2020/2021

ESCUELA DE CINE. INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN DELANTE DE LA CÁMARA DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

lunes a viernes con clases de 17.00 a 19.00 y de 19.15 a 21.15 

Un día a la semana. Grupos por edades.

Lunes: de 11 a 13 años

Martes: de 8 a 10 años

Miércoles: cerrado

Jueves: de 14 a 16 años

Viernes: de 6 a 8 años

Solicita información en

amvigo@actoresmadrid.com

 

Primera clase de cine para pequeños y adolescentes en pleno corazón de Vigo. Un centro referente nacional, especializado en la formación y el casting. Atendiendo a la reciente demanda de niños y adolescentes que quieren ser actrices y actores, AM Vigo presenta un curso regular que ofrece una formación de calidad a sus alumnos y a sus padres, la tranquilidad de contar con un equipo
profesional que les guíe en este nuevo camino. Ayudamos a potenciar su talento, para aquellos que quieran acceder al mundo profesional o los que solo quieren adquirir nuevas aptitudes para la vida y para su comunicación emocional. Una interpretación para menores enfocada como un juego que se convierte en algo que les hace crecer personalmente además de divertirles.

Docentes:

Ignacio Vilar: Director de cine

Ermel Morales: Investigador de la palabra y la emoción

David Alonso: Especialista de movimiento

Las técnicas innovadoras de nuestros especialistas serán la  base para que los participantes del curso mejoren también en materia de memorización, lectura, escritura, oratoria y expresión corporal. Asimismo, se darán herramientas para manejar de manera consciente y responsable los textos, audios y vídeos de las tecnologías de la información y la comunicación en sus redes sociales.

Ignacio Vilar: Aos dezaoito anos trasládase a Barcelona onde se forma na dirección de cinema. En 1989 ganao Premio Carlos Velo polo guión Ollo Birollo, o cal lle anima a regresar a Galicia para fundar a produtora Vía Láctea Filmes, onde dirixe longametraxes e curtametraxes en 35 mm e cinema dixital, documentais e series documentais para televisión. A película A Esmorga (2014) marcou un antes e un despois na cinematografía galega, ao bater récords de venta de entradas e recibir unha excelente acollida de público e crítica. Foi a primeira longametraxe rodada en galego nomeado a un Premio Goya (Mellor Guión Adaptado). Ignacio Vilar recibiu o Premio dá Cultura Galega outorgado pola Xunta de Galicia en 2015.

A los dieciocho años se traslada a Barcelona donde se forma en la dirección de cine. En 1989 gana el Premio Carlos Velo por el guión Ollo Birollo, lo cual le anima a regresar a Galicia para fundar la productora Vía Láctea Filmes, donde dirige largometrajes y cortometrajes en 35 mm y cine digital, documentales y series documentales para televisión. La película A Esmorga (2014) marcó un antes y un después en la cinematografía gallega, al batir récords de taquilla y recibir una excelente acogida de público y crítica. Fue el primer largometraje rodado en gallego nombrado a un Premio Goya (Mejor Guion Adaptado). Ignacio Vilar recibió el Premio da Cultura Galega otorgado por la Xunta de Galicia en 2015.

Ermel Morales: Doutoramento no estudo da alexitímia (a dificultade de palabra e emoción). Discípulo do método de alto rendemento físico de Amador Cernuda e das técnicas de análises da tonalidade da voz de Coralina Colom. Director de casting para cinema, exerce como profesor de interpretación na titulación superior de Arte Dramática e é formador de formadores o campo didáctico da lingua e literatura en secundaria e primaria. Creador dun adestramento propio para desenvolver habilidades comunicativas en menores e adultos, incluíndo investigacións no campo da discapacidade.

Doctorado en el estudio de la alexitímia (la dificultad de palabra y emoción). Discípulo del método de alto rendimiento físico de Amador Cernuda y de las técnicas de análisis de la tonalidad de la voz de Coralina Colom. Director de casting para cine, ejerce como profesor de interpretación en la titulación superior de Arte Dramático y es formador de formadores el campo didáctico de la lengua y literatura en secundaria y primaria. Creador de un entrenamiento propio para desarrollar habilidades comunicativas en menores y adultos, incluyendo investigaciones en el campo de la discapacidad.

David Alonso: Actor e profesor de Interpretación. Licenciado en la ESAD de Galicia, Diplomado na  Escola Internacional de Mimo e Teatro Gestual Nouveau Colombier e especializado en artes vivas no Laboratorio de Investigación Teatral AVES MIGRATORIAS DE MADRID no Centro Conde Duque dirixido por Sleepwalk Collective. No seu paso por Madrid traballa de profesor na Escola AM MADRID como profesor de Expresión corporal para o segundo ano de diplomatura e crea un método propio para adaptar os ensinos de Lecoq a actrices e actores doutras disciplinas.

Actor y profesor de Interpretación. Licenciado en la ESAD de Galicia, Diplomado en la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier y especializado en artes vivas en el Laboratorio de Investigación Teatral AVES MIGRATORIAS DE MADRID en el Centro Conde Duque dirigido por Sleepwalk Collective. En su paso por Madrid trabaja de profesor en la Escuela AM MADRID como profesor de Expresión corporal para el segundo año de diplomatura y crea un método propio para adaptar las enseñanzas de Lecoq la actrices y actores de otras disciplinas.

 

 

Reservar evento

¡Reserva tu plaza ya!
Tickets disponibles: Ilimitado
Las entradas de ¡Reserva tu plaza ya! están agotadas. Puedes intentarlo con otro evento o con otra fecha.
Tags:

Fecha

Nov 02 2020
Categoría
REGISTRO