DIPLOMATURA DE INTERPRETACIÓN DIANTE DA CÁMARA

 

DIPLOMATURA DE INTERPRETACIÓN DIANTE DA CÁMARA

de septiembre de 2020 a junio de 2021

clases dos días a la semana

Grupo de mañana: de 10.00 a 14.45h

Grupo de tarde: de 17.00 a 21.15h

Si estás interesada/o envía email con: nombre, edad, nº móvil y una foto a

amvigo@actoresmadrid.com

 

En pleno corazón da cidade sitúase a escola AM Vigo, un centro de prestixio con distintas sedes no país, especializada na formación en cinema e teatro para intérpretes. Para este próximo curso 2020/2021, a escola abre a súa primeira diplomatura para a actriz e o actor ante a cámara. Un espazo de formación que aposta por unha metodoloxía integral onde o alumnado contará coa presenza regular de especialistas dos distintos campos da produción cinematográfica que apoiarán os contidos das clases e, a modo de prácticas, formará parte dunha experiencia de inmersión nunha produción profesional de cinema.

Como se traduce o noso concepto de pedagoxía?
Queréndonos afastar das escolas de interpretación ao uso, con materias estancas e sen relación clara entre si, en AM Vigo deseñamos un programa con tres materias que se centren nos tres focos indispensables do mundo do cinema: texto, imaxe e son.

Texto: O guión e a súa progresión serán os protagonistas deste módulo. Durante a escritura plásmase a interacción e creación dos personaxes. Unha vez escrito é fonte de inspiración para os equipos técnicos e para o proceso de ensaio do equipo artístico. En rodaxe calquera modificación de guión é obxecto de estudo pola súa relevancia no set e nos estudos de gravación posterior. A aula de texto será o espazo de traballo xunto a guionistas, scripts de continuidade, directoras/é de casting e actrices e
actores exemplares.

Imaxe: As anotacións de acción do guión marcan movementos e actitudes físicas dos personaxes e mesmo poden marcar un storyboard ou guión gráfico que axuda a visualizar a estrutura de secuencias para que o intérprete domine a linguaxe dos planos, dos movementos de cámara e mesmo da posible fórmula de montaxe, facéndoo participe activo da creación. Pola aula de imaxe pasarán directoras/é de fotografía, operadores de cámara, montadores ou calquera profesional de disciplinas tales como vestiario ou a maquillaxe que esperten a consciencia técnica do intérprete.

Son: O texto en off sen imaxe, o texto de personaxe en diálogo ou monólogo e as particularidades técnicas de cada espazo interior ou exterior nas localizacións, son tan importantes como as necesidades de dobraxe ou tamén do wild track, nas que o elenco ha de gravar un audio por separado pero sincronizado coa imaxe xa rodada. A prácticas da aula de son estarán supervisadas por xefaturas de son e direccións de dobraxe que formarán ao alumno no traballo de micro, pértega e voz dobrada.

Cada materia traerá á aula estes tres focos de forma recorrente, creando vínculos entre materias e facilitando ao alumnado a integración das súas ferramentas técnicas en relación á técnica que apoia o traballo actoral.

Cada semana o alumno terá un total de dez horas lectivas que se repartirán entre estas materias e unha hora de titoría práctica. Cada unha delas terá unha duración de tres horas e abordará os pilares do texto, a imaxe e o son desde a perspectiva de distintos profesionais de sector, coordinados polos nosos tres xefes de equipo:

Ignacio Vilar
O alumno entrará en contacto directo co guión para analizar mellor o texto literario, os seus puntos de xiro e o arco de construción dos seus personaxes en relación ás posibilidades técnicas que ofrece o guión a nivel actual. Estudaranse de maneira práctica os estilos de dirección de actores máis relevantes da historia do cinema e teranse en conta tamén as técnicas de raccord ou planificación de secuencias en rodaxe que inflúen na interpretación espacial e temporal dos personaxes, así como a transformación do punto de vista que ofrece a montaxe.

Ermel Morales
Da palabra á emoción e da emoción á palabra: dous procesos de adestramento complementarios para memorizar en tempo récord e para interiorizar técnicas innovadoras para acomodar o perfil de
personaxe ás dificultades e habilidades de cada intérprete.

David Alonso
O corpo da actriz e do actor actuará compoñendo no espazo e a pantalla. Unha investigación sobre a acción e a súa influencia na dirección de fotografía, a correcta interpretación de anotacións de guión e a creación de personaxe, a través da análise de dinámicas como a luz, a cor, os planos ou o movemento de cámara.

A titoría práctica

Unha inmersión profesional fora da aula onde o intérprete participa da preprodución, a produción e a postproducción cinematográfica real. Desde o casting, o traballo sobre o guión e o ensaio, pasando por traballo no set de rodaxe ata o resultado de montaxe e dobraxe. As ferramentas dadas na aula
poñeranse en práctica en producións cinematográficas profesionais para asegurar a confianza do alumno, a súa boa praxe co resto dos departamentos dentro dunha rodaxe e a súa profesionalización.

 

Ignacio Vilar: Aos dezaoito anos trasládase a Barcelona onde se forma na dirección de cinema. En 1989 ganao Premio Carlos Velo polo guión Ollo Birollo, o cal lle anima a regresar a Galicia para fundar a produtora Vía Láctea Filmes, onde dirixe longametraxes e curtametraxes en 35 mm e cinema dixital, documentais e series documentais para televisión. A película A Esmorga (2014) marcou un antes e un despois na cinematografía galega, ao bater récords de venta de entradas e recibir unha excelente acollida de público e crítica. Foi a primeira longametraxe rodada en galego nomeado a un Premio Goya (Mellor Guión Adaptado). Ignacio Vilar recibiu o Premio dá Cultura Galega outorgado pola Xunta de Galicia en 2015.

A los dieciocho años se traslada a Barcelona donde se forma en la dirección de cine. En 1989 gana el Premio Carlos Velo por el guión Ollo Birollo, lo cual le anima a regresar a Galicia para fundar la productora Vía Láctea Filmes, donde dirige largometrajes y cortometrajes en 35 mm y cine digital, documentales y series documentales para televisión. La película A Esmorga (2014) marcó un antes y un después en la cinematografía gallega, al batir récords de taquilla y recibir una excelente acogida de público y crítica. Fue el primer largometraje rodado en gallego nombrado a un Premio Goya (Mejor Guion Adaptado). Ignacio Vilar recibió el Premio da Cultura Galega otorgado por la Xunta de Galicia en 2015.

Ermel Morales: Doutoramento no estudo da alexitímia (a dificultade de palabra e emoción). Discípulo do método de alto rendemento físico de Amador Cernuda e das técnicas de análises da tonalidade da voz de Coralina Colom. Director de casting para cinema, exerce como profesor de interpretación na titulación superior de Arte Dramática e é formador de formadores o campo didáctico da lingua e literatura en secundaria e primaria. Creador dun adestramento propio para desenvolver habilidades comunicativas en menores e adultos, incluíndo investigacións no campo da discapacidade.

Doctorado en el estudio de la alexitímia (la dificultad de palabra y emoción). Discípulo del método de alto rendimiento físico de Amador Cernuda y de las técnicas de análisis de la tonalidad de la voz de Coralina Colom. Director de casting para cine, ejerce como profesor de interpretación en la titulación superior de Arte Dramático y es formador de formadores el campo didáctico de la lengua y literatura en secundaria y primaria. Creador de un entrenamiento propio para desarrollar habilidades comunicativas en menores y adultos, incluyendo investigaciones en el campo de la discapacidad.

David Alonso: Actor e profesor de Interpretación. Licenciado en la ESAD de Galicia, Diplomado na  Escola Internacional de Mimo e Teatro Gestual Nouveau Colombier e especializado en artes vivas no Laboratorio de Investigación Teatral AVES MIGRATORIAS DE MADRID no Centro Conde Duque dirixido por Sleepwalk Collective. No seu paso por Madrid traballa de profesor na Escola AM MADRID como profesor de Expresión corporal para o segundo ano de diplomatura e crea un método propio para adaptar os ensinos de Lecoq a actrices e actores doutras disciplinas.

Actor y profesor de Interpretación. Licenciado en la ESAD de Galicia, Diplomado en la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier y especializado en artes vivas en el Laboratorio de Investigación Teatral AVES MIGRATORIAS DE MADRID en el Centro Conde Duque dirigido por Sleepwalk Collective. En su paso por Madrid trabaja de profesor en la Escuela AM MADRID como profesor de Expresión corporal para el segundo año de diplomatura y crea un método propio para adaptar las enseñanzas de Lecoq la actrices y actores de otras disciplinas.

Fecha

Sep 01 2020 - Jun 17 2021
Ongoing...

Hora

All Day
Categoría